Donaties

De kinderboerderij moet het stellen zonder subsidies.
Om het voor iedereen betaalbaar te houden hanteren wij zeer lage entreeprijzen. Voor onderhoud en vernieuwing van dierenverblijven en de speeltoestellen zijn wij voor een groot deel afhankelijk van sponsors en donaties.

Wij zien uw donatie/sponsoring gaarne tegemoet op bankrekeningnummer NL04RABO0116024593 t.g.v. Kinderboerderij Leeuwarden, onder vermelding van “donatie”.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

G.C. Reitsma
Eigenaar